Forum > Tematy dowolne > Budynek użyteczności publicznej w ciężkich warunkach atmosferycznych - obowiązki właściciela.

Strona 1 z 1 1
skocz

szczur3k

Wysłane 2019-10-05 18:24

Jak w temacie: czy właściciel/zarządca budynku użyteczności publicznej, który znajduje się w miejscu gdzie występują ciężkie warunki atmosferyczne ma obowiązek zabezpieczyć ten udynek? W sensie, czy jeśli taki budynek znajduje się w miejscu, gdzie jesienią i zimą występuje oblodzenie niemożliwe do usunięcia na bieżąco, to schody prowadzące do takiego budynku powinny być wyposażone w poręcze, jakieś powierzchnie antypoślizgowe, zęby, cokolwiek? Jeśli tak, gdzie szukać przepisów w tym temacie? Brat się niedawno połamał w takim miejscu, właściciel ma totalną wyginkę i zasłania się takimi warunkami właśnie, na schodach prowadzących do budynku nie ma ani poręczy ani nic co by zabezpieczało człowieka przed wyłożeniem się.

Gentoo

spider_co

Wysłane 2019-10-06 00:04 , Edytowane 2019-10-06 00:19

Dz.U.2019.0.1065 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
§ 296.
[Schody zewnętrzne i wewnętrzne]
1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, niemające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.
3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

Z tym, że przepis z całą pewnością odnosi się to do nowo wznoszonych budynków, natomiast zarządca już istniejącego obiektu ma obowiązek poddawać go okresowym kontrolom. Nie jestem jednak pewien, jakie są okresy tych kontroli i czas na uzupełnienie braków.
Od dłuższego czasu zajmuję się tylko budowami prywatnych właścicieli, dlatego muszę dopytać kolegów w pracy, którzy zajmują się przetargami publicznymi. W poniedziałek dam znać.

Admiror, O paries, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum taedia sustineas!

spider_co

Wysłane 2019-10-07 12:13

Z tego, co się dowiedziałem, to niestety nie ma jakichś przepisów wykonawczych, ustalających terminy dostosowania budynku do aktualnych przepisów. Jest wymóg ich dostosowania i tyle.

W przypadku, gdy budynek nie spełnia przepisów, należy ten fakt zgłaszać do Nadzoru Budowlanego i ten po stwierdzeniu nieprawidłowości ma obowiązek wyznaczyć termin usunięcia usterki lub może nawet wyłączyć obiekt z użytku.

TUTAJ więcej o obowiązkach zarządcy

Najlepiej skontaktować się z miejscowym Inspektoratem i wypytać o szczegóły. Być może ktoś już zgłaszał taki problem i nawet była wydana opinia/zalecenie, a zarządcy to lotto?

Admiror, O paries, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum taedia sustineas!

szczur3k

Wysłane 2019-10-07 20:04

Dzięki, będę się dowiadywał.

Gentoo
Strona 1 z 1 1
skocz

Kto jest online: 1 użytkowników, 220 gości

zenti ,