GRA: 3D Tanks

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - celowanie
spacja - strzał
w - broń