GRA: Bird Flight

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
lewy przycisk myszy - wznoszenie