GRA: Bubble Trouble

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - ruch działa
shift - zwiększa precyzje
spacja - strzał