GRA: Buzzer

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
myszka - kierunek i szybkość przemieszczania kółka