GRA: Crazy Castle

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
mysz - celowanie i strzał
<- -> - wybór broni
spacja - bomba