GRA: Desert Battle

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - sterowanie
z - bomba
x - rakieta