GRA: Fightman

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - ruch
z, x ,c - ciosy