GRA: Mario Rampage

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki:
- lewa i prawa do poruszania się,
- góra i dół do celowania bronią,
- spacja strzelanie