GRA: Mars Expedition

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
mysz - ruch
lewy przycisk - łapanie