GRA: Metal Slug Rampage

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
góra - działko w górę
dół - działko w dół
ctrl - strzał z działka
spacja - strzał pociskiem
shift - skok