GRA: Monkey Kick Off

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Dowolny klawisz klawiatury lub lewy przycisk myszy.