GRA: Ninja Man

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
D- atak, S- blok, SPACJA- skok