GRA: Operation Tiger

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
a,d - lewo / prawo
w,s - góra / dół
myszka - celownik + strzał
ctrl - zmiana broni
spacja - pętla