GRA: Polar Rescue

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
spacja - skok
shift - strzał
1,2 - wybór broni