GRA: Prut Prut

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Kursory-zatrzymywane napełniania.
Spacja-prutnięcie.