GRA: Raiden X

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
z - strzał
x - bomba
spacja - pauza