GRA: Rainbow Sphere

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - ruch
spacja - skok