GRA: Reel Gold

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
dół - wypuszczenie liny
góra - wciągnięcie liny