GRA: Samurai

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
z,x - uderzenie mieczem
c - blokada
spacja - bieg
s,d - wybór żywiołu
(przed grą opis combosów)