GRA: Sandwich

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
lewo, prawo - balans
dół - unik przet potworem
spacja - dmuchanie