GRA: Santa Jump

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Naciśnij spacje - wybierzesz styl skoku. Przytrzymaj ją i puść aby ustalić siłę wybicia.