GRA: Snow Blitz

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
W - skok
S - kucanie
A,D - rzucanie śnieżek w lewo/prawo