GRA: Spacefighter

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch, gaz, hamulec
x - strzał
spacja - bomba