GRA: Stickman Tennis

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Spacja-uderzenie.
Kursory-ruch.