GRA: TMNT: Foot Clan

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
spacja - atak
shift - blok
ctrl - przełącz żółwia (na ostatnim etapie)