GRA: Tilox

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - skok
kursor + ctrl- skok (2 jednostki)