GRA: World Cup Soccer

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> obrót
góra - ruch
dół - obrót o 180o
x - sprint
c - zmiana zawodnika