GRA: Yetisports 2: Orcaslap

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
lewy przycisk myszki - rzut
Po zakończeniu rozgrywki prawy przycisk myszy (menu) i PLAY