GRA: Alias

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
a,d - lewo prawo
w lub spacja - skok
s - kucnięcie
mysz - celowanie i strzał