GRA: Tall Ships

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - kierunek
góra/dół - prędkość
spacja - start