GRA: Sonic The Hedgehog

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> ruch
spacja - skok