GRA: Base Jump

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
spacja - skok i rozwinięcie spadochronu.