GRA: Banana Barrage

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - kąt
spacja - siła strzału