GRA: Alpha Bravo Charlie

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - sterowanie
z - rakieta
x - bomba
spacja - lina