GRA: BattleShips

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
myszka - ustawienie okrętu na planszy i strzał
kursory - zmiana pozycji okrętu