GRA: HardCourt

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
W,S,A,D-ruch
Spacja-przejęcie/rzut.