GRA: Bomberman

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Gracz 1: Kursory + DEL
Gracz 2: a,w,s,d + TAB