GRA: Crazy Nut

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - lewo, prawo
spacja - skok