GRA: Thrust 2

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - obrót
góra - silniki
spacja - strzał