GRA: Dare Devil

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Klawiszologia przed rozpoczęciem gry.