GRA: Dr Carter and Wheels of Salvation

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - przemieszczanie
lewy przycisk myszy - skok