GRA: Egg Run

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
mysz + przytrzymanie przycisku - ustalenie kąta i siły skoku