GRA: Fireman Incoming Storm

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - możliwość własnego zdefiniowania klawiszy