GRA: Jump Game

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
h,j - bieg
spacja - kąt i skok