GRA: Light bot

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Mysz, Spacja