GRA: Maple Story

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch
spacja - skok
x - uderzenie
z - podniesienie przedmiotu