GRA: Tanks

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
góra, dół - ustawienie kąta
pg up, pg down - ustawienie siły
spacja - strzał