GRA: Ninja Roller

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
myszka - rysowanie
spacja - start
R - reset