GRA: Batman

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
góra - skok
dół - schylenie
ctrl - pięść
spacja - wyrzut linki w góre (tylko w odpowiednich miejscach)